Cart Achau (i’r teulu)

Arbrawf i gyflwyno Cart Achau ar gyfer y teuluoedd ‘rwy’n gysylltiedig â hwynt. (Fel y gwelir, nid yw’r isod yn gyflawn. Croesawir derbyn ychwanegiadau a chywiriadau !)

Mae gennyf wefan ddata ar Ancestry.com o’r enw Achres Morgan (ar ddechrau 2022 mae bron 1200 o enwau arno).