Cart Achau (i’r teulu)

Arbrawf i gyflwyno Cart Achau ar gyfer y teuluoedd ‘rwy’n gysylltiedig â hwynt. (Fel y gwelir, nid yw’r isod yn gyflawn. Croesawir derbyn ychwanegiadau a chywiriadau.)
Y bwriad yw defnyddio ategiad pwrpasol i hyn, ond dros dro dyma ambell taenlen ohono. I’w darllen, os ydych yn defnyddio cyfrifiadur (PC) awgrymir eu copïo a’i gosod mewn meddalwedd priodol (ee Corel Paint Shop Pro) lle y medrid eu chwyddo. Gyda llechen (tabled) neu ffôn mae modd eu chwyddo yn  uniongyrchol.

  1. Teulu wedi’i ganoli ar William Morgan (1849-1918) (isod) ac Elizabeth Thomas (1846-1909). Claddwyd y ddau ym Mynwent Gyhoeddus Aberdâr (Trecynon).

    William Morgan 1y
    William Morgan (1849-1918)

Taflen 1 (Achau a phlant William Morgan (Garthbowen) ac Elizabeth Thomas (Ffosyrhyddod))

Morgan Tud 1

Taflen 1a ( achau William Morgan)

Morgan Tud 1a

Taflen 1b (achau Elizabeth Thomas)

Morgan Tud 1b

Taflen 1c (eu plant)

Morgan Tud 1c


Taflen 2 (Teuluoedd Catherine, William (Deri) a Sarah Morgan)

Morgan Tud 2


Taflen 3 (Teuluoedd Margaret a David Morgan)

Morgan Tud 3


Taflen 4 (Teuluoedd Mary Ann a Gwenllian Morgan)

Morgan Tud 4


Taflen 5 (Teulu Margaret Thomas (Blaenwm (cammarch)) – o daflen 1)

Morgan Tud 5


Taflen 6 (Teulu Isaac Morgan Thomas (Blaenwm (cammarch)) – o daflen 1)

Morgan Tud 6