Thomas (Mynydd Islwyn) -presennol


Teulu Deri Tomos

Thomas Thomas
(1781-1861)
Mary Smith
(1789-1859)
Gelligaer; Yr Hen Fryn ?, Pen Craig Pennar a Tunnell Row Mynyddislwynrhagor
Michael
(t1808-1834)
Ann
(t1808-)
John (t1808-1884)
Thomas
(1813-1889)
Mary
(1814-1872)
Richard Richards
(1811-)
James
(1817-1901)
Elizabeth Harries
(1817-1860)
Yr Hen Fryn, Bedwas (?); Ynyshir, Y Rhondda; Cross Farm, Llanedeyrnrhagor
David
(3/4/1823 – 1911)
Elizabeth Parry
(15/9/1822 – 1/3/1905)
Pen Craig Pennar, Mynyddislwyn; Coed y Cyfer, Cilfachfargoed fach, Rhos yr Yrfa, Yr Hen Siop (Penpedairheol), Gelligaer;
Daniel
(1826-)
Harriett
(1829-1903)
Edmund Edmunds
(1824-1851)
Thomas Mathews
(1817-)
Pen Craig Pennar, Ton y Pistyll, Y Rhondda, Y Bari
Zephaniah
(1832-1906)
Tabl 1. (Teulu Thomas Thomas, Hen Fryn, Mynyddislwyn (?) a Mary Smith, Mynyddislwyn).

Cyfeiriadau
Pen Craig Pennar. Len Burland (2002). A Historical Tour around Mynyddislwyn Mountain. Old Bakehouse Publications, Abertileri tud 318-319

Mapiau


Teulu William James Thomas

Cyfeiriadau:
Siâms Thomas (1817-1901).
Len Burland (2002). A Historical Tour around Mynyddislwyn Mountain. Old Bakehouse Publications, Abertileri tud 294-299
Syr William James Thomas (1867-1945).
Owen Picton Davies (1970). Y Bywgraffiadur Cymreig.
Alun Roberts (2008). The Welsh National School of Medicine, 1893-1931. The Cardiff Years. UWP
Lluniau: Sir William James Thomas, Knight of Ynyshir gan L. de Berna (Tŷ’r Maer Caerdydd)


Teulu Rachel Thomas


Teulu Mary Lloyd


Teulu Harriett Thomas