Rowlands (Llanilar) – 1861

Taflen 1 (John Rowlands, Llanrhystud (1648) i Ann Rowlands, Nantgwyllt (1847))