Ambell tudalen Wicipedia ag ati

Cyfeiriadau at gyfraniadau neu ychwanegiadau i Wicipedia.  Cyfres o brosiectau ar bynciau gwyddonol yn bennaf, gydag ambell dudalen arall o ddiddordeb arbennig. Hefyd ambell tudalen arbennig (er engraifft Atodiadau i Wefan Hanes Dyffryn Ogwen)

(Wrthi’n paratoi)


Prosiect Gwyddonwyr Cymru

Ellen Edwards (Amlwch)
Griffith Evans (Tywyn)
Jean Olwen Thomas (Treboeth)
John Lloyd Williams (Llanrwst)
John S. Davies (Penlle’r-gaer)
John William Thomas (Arfonwyson)
R. Elwyn Hughes (Pentyrch)
Thomas Jones (Glan Alun) (Yr Wyddgrug)
W.E. Williams (Dyffryn Ogwen)
William Henry Preece (Caernarfon)


Prosiect Llyfrau Gwyddonol

Golwg ar Deyrnas Crist (Pantycelyn)Prosiect “Cemeg a Biocemeg”

Asid Ffosfforig
Byd RNA
Christian de Duve
Dŵr (berwbwynt)
Ffosffad
Ffosfforws
Francis Harry Compton Crick
Jacobus Henricus van ‘t Hoff
James Dewey Watson
Llygredd Aer
Molaledd
Molaredd
Mycorhisa (nodyn)
Osmosis
Persawr (cefndir Darlith)
Ribosom
RNA
Robert Brown
Svante August Arrhenius
Symudedd Brown
Theodor Svedberg
Uned Svedberg
Wilhelm Ostwald
Wilhelm Pfeffer


Prosiect “atodiadau” BBC Radio Cymru

Gwobr IgNobel
Hadsa (Brodorion Tanzania)


Amryw

Barzaz Breizh (Ysgolan)
Cassini-Huygens (erthygl Barn)
Dewi Cynon (ar waith)
D.W. Griffith (cyfarwyddwr ffilm)
Wales, Alaska


Atodiadau i Wefan Hanes Dyffryn Ogwen