Morgan (Llanwrtyd) – 1948

Y bwriad yw defnyddio ategiad pwrpasol i hyn, ond dros dro dyma ambell taenlen ohono. I’w darllen, os ydych yn defnyddio cyfrifiadur (PC) awgrymir eu copïo a’i gosod mewn meddalwedd priodol (ee Corel Paint Shop Pro) lle y medrid eu chwyddo. Gyda llechen (tabled) neu ffôn mae modd eu chwyddo yn  uniongyrchol.

Teulu wedi’i ganoli ar William Morgan (1849-1918) (isod) ac Elizabeth Thomas (1846-1909). Claddwyd y ddau ym Mynwent Gyhoeddus Aberdâr (Trecynon).

William Morgan 1y
William Morgan (1849-1918)

Taflen 1 (Achau a phlant William Morgan (Garthbowen) ac Elizabeth Thomas (Ffosyrhyddod))

Morgan Tud 1

Taflen 1a ( achau William Morgan)

Morgan Tud 1a

Taflen 1b (achau Elizabeth Thomas)

Morgan Tud 1b

Taflen 1c (eu plant)

Morgan Tud 1c

Tabl 1. (Teulu William Morgan, Garth bowen,Llangamarch a Elizabeth Thomas, Blaencwm Camarch).

William Morgan
(1849-1918)
Elizabeth Thomas
(1846-1909)
Llangamarch
Y Deri
Hirwaun
rhagor
Catherine (1873-)William Rees (1863-)
William (Deri)
(1874-1961)
Sarah Emily Griffiths (1871-1916)
Edith Priscilla Mills
(1888-1972)
Llangurig
Defynnog
Trecynon
rhagor
Sarah
(1875-)
Richard Edward Moore (1870-)
Margaret
(1875-1930)
Alexander Sandy Evans (1872-1938)
David
(1879-)
Elizabeth Price
(1878-)
Hirwaun
Daniel
(1880-)
Mary Ann
(1881-1951)
Richard Parry
(1876-1911)
Gwenllian
(1883-1971)
William Bound
(1884-)
Hirwaun

Taflen 2 (Teuluoedd Catherine, William (Deri) a Sarah Morgan)

Morgan Tud 2

Taflen 3 (Teuluoedd Margaret a David Morgan)

Taflen . Margaret Morgan (1875-1930)

Taflen . Atodiad i Margaret Morgan (1875-1930). Teulu Wallis Evans.

Morgan Tud 3

Taflen 4 (Teuluoedd Mary Ann a Gwenllian Morgan)

Morgan Tud 4

Taflen 5 (Teulu Margaret Thomas (Blaenwm (cammarch)) – o daflen 1)

Morgan Tud 5

Taflen 6 (Teulu Isaac Morgan Thomas (Blaenwm (cammarch)) – o daflen 1)

Morgan Tud 6