Darlithoedd Cyhoeddus

Yn ogystal â darlithio’n broffesiynol academaidd, dros y blynyddoedd bûm yn ffodus i gael fy ngwahodd i nifer o grwpiau cymdeithasol. Dyma restr rhai o’r darlithoedd hynny.  Os hoffech imi ddod acw i draethu un ohonynt rywdro cysylltwch â mi. (Rhaid dweud fod ambell un, bellach, yn hen ac efallai na fyddai’n ymarferol i’w hadfer.)  Rwyf, hefyd, yn fwy na fodlon trafod gwyddoniaeth (o fewn cyfyngiadau fy arbenigedd) i grwpiau ysgol.

(Ers 2020 mae’r tudalen hwn yn cynnwys rhestr ffynonellau a darllen pellach ar gyfer y darlithoedd. gw. gwaelod y tudalen.)

Darlithoedd

“A oes Bywyd yn y Bydysawd ?” [Beth yw bywyd, ac a oes fywyd y tu hwnt i’r ddaear ?]
“Afal drwg Adda – a hanes ambell ffrwyth a llysieuyn arall” [Hanes afalau ac ambell gnwd arall]
“Agor drws bywyd. Beth yn union ddarganfu Robert Hooke wrth ganfod y gell?” [Hanes bioleg y gell]
“Ar ochr dy daid neu dy nain oedd y mwnci ?” [Hanes dynoliaeth dros y 10 miliwn o flynyddoedd diwethaf]
“Cafodd Owain Meilir Grëyr Glas I Frecwast” [Lliwiau mewn bioleg]
“Cemegydd ymysg y Gwenyn” [Cyflwyniad i gemeg gwenyn a mêl]
“CRISPR a BREXIT Acronymau’n Ymdaro” [Hanes datblygiad pwysig mewn beirianner genynau]
“Cristnogaeth a Gwyddoniaeth” [Ymateb i lyfr Noel Davies a Hefin Jones]
“Gwyddonwyr Gwynedd” [Hanes rhai o wyddonwyr Gwynedd a Môn]
“DNA a Herbert Wilson. Bioffisegydd o Nefyn” [Hanes a champ un o’r tîm a ddarganfu strwythur DNA yn 1953
“Hysbys y dengys y dyn” [Beth mae DNA yn dweud am symudiadau dynoliaeth]
“Kyffin, Coch a Melyn” [Natur a chanfyddiad lliw]
“Llechi Cerfiedig Ogwen a thaith trwy Gofod ac Amser” [Hanes Arfonwyson a llechen rhyfeddol Bryn Twrw]
“O ba le y daw ein bara beunyddiol ?” [Hanes rhai o’n cnydau pwysicaf]
“Pam fod planhigion fel injan stêm” [Cyflwyniad i fioffiseg celloedd planhigion]
“Persawr” [Hanes, defnydd a chyfansoddiad]
“Planhigion:   Microbeiriannau hydrolig cemegol” [Cyflwyniad i beth o’m hymchwil personol]
“Richard Trevithick, Cymru a’r Injan Stêm” [Hanes yr injan stêm]
“Therapi Genynnau a Chnydau GM” [Sgwrs ar gyfer myfyrwyr y BAC Cymreig]

Sesiynnau “ymarferol”

Dinosoriaid. [Ysgol Gynradd]
Y microsgop a’r telesgop. [Oed uwchradd yn bennaf]

Grwpiau cymdeithasol

Aelwyd yr Urdd Llanuwchllyn
Amgueddfa Forwrol Llŷn
Athrofa’r Bala
Café Scientifique Aberystwyth
Café Scientifique Bangor
Canolfan Telford Porthaethwy
Clwb Cinio Cymry Caerdydd
Clwb Garddio Felinwnda
Clwb y Dwrlyn
Cylch Llenyddol Bro Glyndŵr
Cymdeithas Anelu’n Uwch Dyffryn Ogwen
Cymdeithas Athrawon wedi ymddeol (Llanberis)
Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn
Cymdeithas Edward Llwyd
Cymdeithas Ddiwylliannol Dyffryn Ogwen
Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen
Cymdeithas Hanes Maes a Môr (Ffostrasol)
Cymdeithas Hanes Llanllechid
Cymdeithas Hanes y Tair Llan (Llanwnda)
Cymdeithas Hynafiaethwyr Môn
Cymdeithas Teuluoedd Gwynedd (Meirion)
Cymdeithas Teuluoedd Gwynedd (Môn)
Cymdeithas Teuluoedd Sir Gaernarfon
Cymdeithas Wyddonol Caerdydd
Cymdeithas Wyddonol Gwynedd
Cymdeithas y Leinws
Cymrodorion Llandudno
Gwenynwyr Môn
Gŵyl Arall Caernarfon
Hogia’ Bodffordd
Merched y Wawr Bangor
Merched y Wawr Glyn Ceiriog
Merched y Wawr Llanfyllin
Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Merched y Wawr Rhosmeirch
Storiel (Amgueddfa Bangor)
Yr Efail (Bangor)
Y Fainc Sglodion Blaenau Ffestiniog
Y Pentan (Dyffryn Ogwen)

Rhai ysgolion yr ymwelwyd â hwy.

Ysgol Brynrefail
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Glan Clwyd
Ysgol Gynradd Llanllechid
Ysgol O.M. Edwards Llanuwchllyn
Ysgol Tryfan

Sefydliadau

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Yr Eisteddfod Genedlaethol
Y Llyfrgell Genedlaethol

Ffynonellau a Darllen Pellach

Blogiau Fideo

Atomau’r Plu Eira