Darlithoedd Cyhoeddus

Yn ogystal â darlithio’n broffesiynol academaidd, dros y blynyddoedd bûm yn ffodus i gael fy ngwahodd i nifer o grwpiau cymdeithasol. Dyma restr rhai o’r darlithoedd hynny.  Os hoffech imi ddod acw i draethu un ohonynt rywdro cysylltwch â mi. (Rhaid dweud fod ambell un, bellach, yn hen ac efallai na fyddai’n ymarferol i’w hadfer.)  Rwyf, hefyd, yn fwy na fodlon trafod gwyddoniaeth (o fewn cyfyngiadau fy arbenigedd) i grwpiau ysgol.

Darlithoedd

“A oes Bywyd yn y Bydysawd ?” [Beth yw bywyd, ac a oes fywyd y tu hwnt i’r ddaear ?]
“Agor drws bywyd. Beth yn union ddarganfu Robert Hooke wrth ganfod y gell?” [Hanes bioleg y gell]
“Ar ochr dy daid neu dy nain oedd y mwnci ?” [Hanes dynoliaeth dros y 10 miliwn o flynyddoedd diwethaf]
“Cafodd Owain Meilir Grëyr Glas I Frecwast” [Lliwiau mewn bioleg]
“Cristnogaeth a Gwyddoniaeth” [Ymateb i lyfr Noel Davies a Hefin Jones]
“Hysbys y dengys y dyn” [Beth mae DNA yn dweud am symudiadau dynoliaeth]
“Pam fod planhigion fel injan stêm” [Cyflwyniad i fioffiseg celloedd planhigion]
“Persawr” [Hanes, defnydd a chyfansoddiad]
“Planhigion:   Microbeiriannau hydrolig cemegol” [Cyflwyniad i beth o’m hymchwil personol]
“Richard Trevithick, Cymru a’r Injan Stêm” [Hanes yr injan stêm]
“Therapi Genynnau a Chnydau GM” [Sgwrs ar gyfer myfyrwyr y BAC Cymreig]

Grwpiau cymdeithasol

Athrofa’r Bala
Café Scientifique Aberystwyth
Café Scientifique Bangor
Canolfan Telford Porthaethwy
Clwb Cinio Cymry Caerdydd
Clwb y Dwrlyn
Cymdeithas Anelu’n Uwch Dyffryn Ogwen
Cymdeithas Athrawon wedi ymddeol (Llanberis)
Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn
Cymdeithas Edward Llwyd
Cymdeithas Ddiwylliannol Dyffryn Ogwen
Cymdeithas Teuluoedd Sir Gaernarfon
Cymdeithas Wyddonol Gwynedd
Cymrodorion Llandudno
Gŵyl Arall Caernarfon
Hogia’ Bodffordd
Merched y Wawr Llanfyllin
Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Y Fainc Sglodion Blaenau Ffestiniog

Rhai ysgolion yr ymwelwyd â hwy.

Ysgol Brynrefail
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Glan Clwyd
Ysgol Gynradd Llanllechid
Ysgol O.M. Edwards Llanuwchllyn
Ysgol Tryfan

Sefydliadau

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Yr Eisteddfod Genedlaethol
Y Llyfrgell Genedlaethol