Dŵr a Strwythurau Bywyd

Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion. Darlith Goffa T.H. Parry-Williams. Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst (2019)


Ffynonellau a darllen pellach
Bwriad y llyfryddiaeth hon yw cynnig trywyddau pellach ar gyfer y prif bwyntiau a godwyd yn ystod y ddarlith – yn hytrach na bod yn adolygiad trylwyr o’r llenyddiaeth. Mae’n ddrwg gennyf os nad oes modd ichwi agor ambell bapur yn llawn (nad ydynt yn ffynhonnell agored). Gobeithio bydd modd defnyddio’r crynodebau i ddarganfod ffynonellau eraill sydd am ddim. Mae croeso ichwi gysylltu â mi yn uniongyrchol.
Rwyf wedi cynnwys nifer o gyfeiriadau at Wicipedia (Cymraeg). Mae hwn er mwyn fy ysgogi i, ag eraill, i fynd ati i’w helaethu !


Bywgraffiadol
Emrys Jones  (Bywgraffiadur Cymreig)
Dewi Watcyn Powell (Wicipedia)
KFA Jülich (bellach Forschungszentrum Jülich ) (Mangre fy ysbrydolaeth ymchwil) (Wikipedia)


Glas a Gwyrdd
Blue-green distinction in language (Wikipedia)
Robin M. Pope ac Edward S. Fry (1997) Absorption spectrum (380–700 nm) of pure water. II. Integrating cavity measurements. Applied Optics 36 (33), 8710-8723

Mecaneg a Biomimeteg
Anthony Burton (2000) Richard Trevithick. Giant of Steam. Gwasg Aurum. Llundain
Richard_Trevithick (Wikipedia); Richard_Trevithick (Wicipedia)
S. E. Jensen ac E. Nonbol (1998) Description of the Magnox Type of Gas Cooled Reactor (MAGNOX) Nordisk kernesikkerhedsforskning 
Julian F.V. Vincent, Olga A. Bogatyreva, Nikolaj R. Bogatyrev, Adrian Bowyer ac Anja-Karina Pahl (2006) Biomimetics: its practice and theory J. Roy. Soc. Interface. 3, 471–482

Ffisioleg
Peter Agre. Gwobr Nobel Cemeg 2003; Sianeli Dŵr (Wikipedia)
Osmosis (Wicipedia)
Ian M. Glynn (2002) A Hundred Years of Sodium Pumping. Annual Review of Physiology 64, 1-18 (Gan y darlithydd a dysgodd imi am y pwmp pan oeddwn yn fyfyriwr)
Hempling H.G. (1982) yn Biophysics of Water (gol. F. Franks & S.F. Mathias) Wiley tud 205-214 (Trafodion Cynhadledd)(“the eternal spectre of a watery death”
Plant Development. Kenyon College (Ohio) (Planhigion yn datblygu o un gell wreiddiol. Safle dysgu)
Cytosgerbwd (Wicipedia)
Hanes y LiLo (Wikipedia)

Detholiad perthnasol o gyhoeddiadau Grŵp Mesur Gwasgedd Planhigion Bangor (1981-2016)
A.D. Tomos, E. Steudle, U. Zimmermann ac E.D. Schulze (1981). Water relations of leaf epidermal cells of Tradescantia virginiana. Plant Physiol. 68, 1135 – 1143. (Cyflwyniad y dechneg i Fangor)
M. Malone, R.A. Leigh ac A.D. Tomos (1989) Extraction and analysis of sap from individual wheat leaf cells: the effect of sampling speed on the osmotic pressure of extracted sap. Plant Cell & Env 12, 919-26. (Ein llwyddiant gyntaf i ddogni cell unigol mewn meinwe)
Tomos A.D. a Leigh R.A. (1999) The Pressure Probe: A versatile tool in Plant Cell Physiology. Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 50, 447-472 (Datblygiadau cynnar y technegau)
Tomos A.D. a Sharrock R.A. (2001) Cell sampling and analysis (SiCSA). Metabolites measured at single cell resolution. J. Exp. Bot. 52, 623-630  (Techneg “Dad-cu”)
Irving M.S., Ritter S., Tomos, A.D. a Koller, D. (1996) Phototropic response of the bean pulvinus: Movement of water and ions. Botanica Acta 110, 118-126 (Bioffiseg symud)
T.G.C. Rich ac A.D. Tomos (1988) Turgor pressure and phototropism in Sinapis alba L. seedlings. J. Exp. Bot. 39, 291 – 299. (Bioffiseg tyfu)
Tomos A.D. a Pritchard J. (1994) Biophysical and biochemical control of cell expansion in roots and leaves. J. Exp. Bot. 45, 1721 – 1731 (Bioffiseg tyfu)
Lu C., Koroleva, O.A., Farrar J.F., Gallagher J, Pollock C.J. a Tomos A.D (2002) Measuring light-dependent gene expression in individual barley leaf cells using single-cell reverse transcription polymerase chain reaction (SC-RT-PCR). Plant Physiology 130, 1335-1348 (Mapio meinwe. Un o’r enghraifftiau cyntaf o fesur gweithrediad genynnau mewn celloedd unigol mewn meinweoedd.)
Olga A. Koroleva, A. Deri Tomos, John Farrar a Christopher J. Pollock (2002) Changes in osmotic and turgor pressure in response to sugar accumulation in barley source leaves. Planta 215 (2), 210-219  (Mapio meinwe)
Leigh R.A. a Tomos A.D. (1993) Ion distributions in cereal leaves: Pathways and mechanisms. Phil. Trans. Roy. Soc. 341, 75 – 86 (Llwybrau dŵr)
Rygol, J., Pritchard, J., Zhu, J.J., Tomos A.D. a Zimmermann, U. (1993) Transpiration induces radial turgor pressure gradients in wheat and maize roots. Plant Physiol. 103 493 – 500 (Llwybrau dŵr)
Wiencke, C., Gorham, J., Tomos, A.D a Davenport, J. (1992) Incomplete turgor adjustment in Cladophora rupestris under fluctuating salinity regimes. Esturine, Coastal & Shelf Sci. 34, 413 – 427 (Y gwymon a’r gwasgedd megys twrbin atomfa)

Labordy ar sglodyn
SAPA-AFP  (2011) Lab-on-a-chip may be game-changer in disease detection Sunday Times (De Affrica) 
Matthias Kaiser, Florian Jug, Thomas Julou, Siddharth Deshpande, Thomas Pfohl, Olin K. Silander, Gene Myers ac Erik van Nimwegen (2018) Monitoring single-cell gene regulation under dynamically controllable conditions with integrated microfluidics and software. Nature Communications 9, Erthygl Rhif: 212  (Crynodeb poblogaidd)  Zara Kassam (2018) Lab-on-a-chip for tracking single bacterial cells. European Pharmaceutical Review

Rhew
Pablo Debenedetti a Gene Stanley (2003) Supercooled and Glassy Water. Physics Today 56, 6, 40 (2003)
Christoph C. Pradzynski, Richard M. Forck, Thomas Zeuch, Petr Slavíček ac Udo Buck (2012) A Fully Size-Resolved Perspective on the Crystallization of Water Clusters. Science 337 (6101), 1529-1532  (Crynodeb poblogaiddPhysics World (2012) How many water molecules does it take to make ice?
Ravindra Pandey, Kota Usui, Ruth A. Livingstone, Sean A. Fischer, Jim Pfaendtner, Ellen H. G. Backus, Yuki Nagata, Janine Fröhlich-Nowoisky, Lars Schmüser , Sergio Mauri, Jan F. Scheel, Daniel A. Knopf, Ulrich Pöschl, Mischa Bonn a Tobias Weidner (2016) Ice-nucleating bacteria control the order and dynamics of interfacial water. Science Advances 2 (4), e1501630  (Crynodeb poblogaidd) Popular Science Alexandra Ossola (2016) How Bacteria Create Their Own Ice.
Qianqian Li, Qi Yan, Jinsi Chen, Yan He, Jing Wang, Hongxing Zhang, Ziniu Yu a Lin Li (2012)
Molecular Characterization of an Ice Nucleation Protein Variant (InaQ) from Pseudomonas syringae and the Analysis of Its Transmembrane Transport Activity in Escherichia coli. Int J Biol Sci. 8(8), 1097–1108 
D. Gurian-Sherman a S. E. Lindow (1993) Bacterial ice nucleation: significance and molecular basis. FASEB J 7(14), 1338-43
Anika T. Rahman, Tatsuya Arai, Akari Yamauchi, Ai Miura, Hidemasa Kondo, Yasushi Ohyama a Sakae Tsuda (2019) Ice recrystallization is strongly inhibited when antifreeze proteins bind to multiple ice planes. Scientific Reports 9, Rhif erthygl: 2212
John O. Krog, Karl Erik Zachariassen, Bjørn Larsen ac Olav Smidsrød (1979) Thermal buffering in Afro-alpine plants due to nucleating agent-induced water freezing. Nature 282, 300–301 

Wikipedia
Ice-minus bacteria
Snowmaking
Antifreeze protein
Timeline of snowflake research
Cat’s Cradle
Cloud seeding
Eraill
Ice-fish
Hanes crisialau rhew (Saes)
Hanes y frwydr dros y “GM” gyntaf (Saes)

Strwythur Pilenni’r Gell
Derek Marsh (2012) Thermodynamics of Phospholipid Self-Assembly Biophys. J.  102(5), 1079–1087.
Paulo F.F. Almeida, Antje Pokorny ac Anne Hinderliter (2005) Thermodynamics of membrane domains
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes 1720 (1–2), 1-13

Ffotosynthesis
J. Barber (2016) ‘Photosystem II: the water splitting enzyme of photosynthesis and the origin of oxygen in our atmosphere’. Quarterly Reviews of Biophysics, 49, E14 
Photosystem_II (Wikipedia) (Yr adwaith hollti dŵr)

Dŵr yn y Gofod
Frank Postberg, Nozair Khawaja, Bernd Abel, Gael Choblet, Christopher R. Glein, Murthy S. Gudipati, Bryana L. Henderson, Hsiang-Wen Hsu, Sascha Kempf, Fabian Klenner, Georg Moragas-Klostermeyer, Brian Magee, Lenz Nölle, Mark Perry, René Reviol, Jürgen Schmidt, Ralf Srama, Ferdinand Stolz, Gabriel Tobie, Mario Trieloff a J. Hunter Waite (2018) Macromolecular organic compounds from the depths of Enceladus. Nature 558, 564–568